NAWIGACJA

O świetlicy

    Kilka słów o nas

     Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Środowiskowa "KROKUS" jest samodzielną jednostką organizacyjną  Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski utworzona i działająca w formie jednostki budżetowej.

     "KROKUS" jest placówką opiekuńczo-wychowawczą zapewniającą opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży w zakresie realizacji zadań dziennej placówki wychowawczej. Placówka obejmuje opieką 40 dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszów Lubelski.

 

Naszym celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży:

 • pomocy w nauce;
 • organizacji czasu wolnego, rozwoju zainteresowań, organizacji zabaw i zajęć sportowych;
 • stałej pracy z rodziną dziecka.
 • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży po zajęciach szkolnych oraz w soboty i dni wolne od nauki szkolnej (ferie, wakacje), tj. organizacja zajęć i zabaw sportowych, plastycznych, muzycznych, integracyjnych, ekologicznych, komputerowych itp.;
  tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce;
  pomoc w pokonywaniu i rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych;
  rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, rozwijanie aktywności poznawczej i emocjonalnej oraz tworzenie dzieciom szansy na odnoszenie sukcesu poprzez szeroko rozumianą twórczość i aktywność;
  kształtowanie zasad współżycia społecznego oraz właściwego stosunku do pracy; 
  współpraca z rodziną w wykonywaniu przez nią funkcji opiekuńczych poprzez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi;
  współpraca ze szkołami, instytucjami pomagającymi dzieciom i rodzinie
  zapewnienie co najmniej jednego posiłku uczestnikom świetlicy.

 

Aktualności

Kontakt

 • Świetlica Środowiskowa "Krokus"
  ul. Tomasza Zamojskiego 14
  22-600 Tomaszów Lubelski
 • 84 665 97 95

Galeria zdjęć